Muziekles

Het Segnocollectief verzorgt lessen in alle instrumenten welke te vinden zijn in een HaFaBra orkest (Harmonie, Fanfare en Brassband). De lessen worden onder andere gegeven in ons Muziekcentrum. Als u uzelf of uw kind aanmeld voor de muzieklessen via Volharding, dan ontvangt u flinke korting op het lesgeld. Volharding heeft een goede samenwerking met het Segnocollectief. Het contact met de muziekschool en Volharding wordt geregeld door onze jeugdcoördinator. Al vroeg worden de leerlingen bij de vereniging betrokken middels leuke activiteiten en concerten.